Randning NUS

RANDNING PÅ OPERATION OCH INTENSIVVÅRDSAVDELNINGEN

Är du ST-läkare inom anestesi och intensivvård och vill fördjupa dig inom något av våra områden på operation eller IVA, eller ST-läkare i annan specialitet med önskemål om randning? Tag kontakt med studierektor@anestesinorr.se så tidigt som möjligt. Välkommen till oss!

ST ANESTESI & INTENSIVVÅRD

Välkommen till oss på Operation/IVA vid Norrlands universitetssjukhus!


Information till dig som ska randa dig på Operation 1-3


Information till dig som ska randa dig på IVA


Överenskommelse april-19


Överenskommelse om sidoutbildning för ST-läkare i norra regionen, skickas till:


ST-studierektor

Centrum för Anestesi, operation och intensivvård, D 33

Norrlands Universitetssjukhus

Akutvägen 1

901 85 Umeå


eller mejlas som scannad kopia till:

studierektor@anestesinorr.se

ST ANNAN SPECIALITET

För dig som randar dig från andra specialiteter har vår yrkesförening SFAI en målbeskrivning för vad man kan förvänta sig att få göra och uppnå. För vissa specialiteter finns specifika målbeskrivningar, samtliga nedan.


Allmän klinikinformation för din randning på operation


Allmän klinikinformation för din randning på IVA


Allmän målbeskrivning för randning från SFAI


Målbeskrivning ST akutmedicin


Målbeskrivning ST kirurgi


Målbeskrivning ST ortopedi

Om du har frågor eller behöver boka om din randning maila studierektor@anestesinorr.se så snart som möjligt. Välkommen till oss på Centrum för Anestesi, operation och intensivvård!

unsplash