Specialistutbildning

UTBILDNINGSPROGRAM

SPECIALISTUTBILDNING I ANESTESI & INTENSIVVÅRD

Hos oss får du ett sammanhållet utbildningsprogram i Anestesi och Intensivvård. Här hittar du information om våra operations- och intensivvårdsavdelningar vid Norrlands universitetssjukhus, målbeskrivningar, mall för individuell utbildningsplan och intyg, handledningsinstruktioner och stöd för din framtida ansökan om specialistexamen.

ÖVERGRIPANDE

UTBILDNINGSPROGRAM

INDIVIDUELL

UTBILDNINGSPLAN

unsplash