Specialistutbildning

AnestesiNorr

ST-utbildning vid Centrum för Anestesi, Operation och Intensivvård Umeå

UTBILDNINGSPROGRAM

SPECIALISTUTBILDNING I ANESTESI & INTENSIVVÅRD

Hos oss får du ett sammanhållet program för specialistutbildning i anestesi och intensivvård vid Norrlands universitetssjukhus, från första dagen till specialistansökan. Under dessa sidor hittar du information om de olika avdelningarna, målbeskrivningar för respektive placering, individuell utbildningsplan och intyg och stöd för din ansökan om specialistexamen.

ÖVERGRIPANDE

UTBILDNINGSPROGRAM

INDIVIDUELL

UTBILDNINGSPLAN