IVA

INTENSIVVÅRD - IVA

I Region Västerbotten bedrivs intensivvård på samtliga tre sjukhus. Vid Norrlands universitetssjukhus finns Intensivvårdsavdelningen, NIVA (neurointensivvårdsavdelningen) som är en intermediärvårdsavdelning och Thiva (thoraxintensivvårdsavdelningen) som har både en intensivvårdsavdelning och en intermediärvårdsavdelning. Intensivvård utgör 2 år av specialistutbildningen, men då räknas viss annan tid som förutsättningar för detta. Exempelvis inkluderas jourintroduktionen för basala kunskaper som är nödvändiga för intensivvård, vetenskapligt och utvecklingsarbete, hälften av specialanestesiplaceringens tid och externa randningar.

unsplash