Februari: Hemodynamik på IVA

Hemodynamik på IVA 18 februari

Kursbeskrivning:

Grundlig genomgång av ultraljud för hemodynamisk bedömning och olika metoder för invasiv övervakning av cirkulation. Vasoaktiva läkemedel. ECMO-behandling.


Berörda delmål enligt SOFS 2015:8: b1, c1, c2, c3, c4, c5, c6


unsplash