Kurser

KURSER

Under ST-programmet kommer du att gå ett antal kurser. Ansökan sker efter samråd med studierektor och efter beviljande fyller du i "Ansökan om förmån vid resa" som lämnas för underskrift i studierektors postfack. När kursen är beviljad lägger du in schemaönskemål i Tessa, specificera vilken kurs det gäller. När ansökan undertecknats lämnas blanketten till Åsa Broman som hjälper till med bokning av resa och boende.

Interna och lokala kurser


European Diploma in Anaesthesiology and Intensive Care


ST-läkare deltar årligen i OLA, och kliniken betalar för skriftlig och muntlig del av EDAIC. Två veckors lästid utgår inför skrivningen men däremot ingen lön under själva skrivningstillfället.


Som specialist kan du sedan välja att göra även EDIC (European diploma in Intensive Care).

Externa kurser


Möte/kongress


Målsättningen är att du som ST-läkare ska få möjlighet att delta vid minst en nationell vetenskaplig sammankomst tillsammans med din handledare, till exempel SFAI-veckan eller SYA-dagarna. 


Den som tar på sig uppdraget som Snurran-värd får i gengäld delta i ytterligare en valfri kurs eller kongress i samråd med handledare och studierektor.

unsplash