SNURRAN

SNURRAN - ST-UTBILDNING NORRA REGIONEN

Snurran är Norra regionens gemensamma utbildningsdagar för ST-läkare. Föreläsningar sker både på plats och digitalt, i första hand via Teams. Ansvaret för utbildningen roterar mellan de fyra Regionerna Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland-Härjedalen.

30 september: Obstetrik

28 oktober: Smärta och avancerad smärtbehandling

2 december: Ekokardiografi

17 februari: Thoraxanestesi och -intensivvård

31 mars: Barnanestesi

20-21 april: Respiration (Internat)

TIDIGARE TEMAN


2022


Feb: Cirkulation och hemodynamik

Mars: Luftväg

Maj: Prehospitalt tema2021


Feb: Blödning

Mars: Brännskador

April: Neuroanestesi del I (bl.a TBI, Stroke) 

Maj: Neuroanestesi del II (bl.a Akut Neurologi, SAH, ICH)

Sept: Dialys del II, intoxikationer

Okt: Etik, donation och avbrytande av intensivvård

Nov: Anestesi vid komplicerande sjukdomar o syndrom 

Dec: Postoperativ vård och komplikationer, SPORÄldre intyg finner du HÄR.

ÄMNEN


Rullande schema över 2,5 år där ordningen kan variera


• Anestesi (2 utbildningstillfällen)

• Barnanestesi inkl regional anestesi barn

• Basic Science

• Blödning, koagulation & hematologi (ingår delvis i anestesitema)

• Brännskador och vätsketerapi

• Cirkulation och hemodynamik (ingår också i IVA-tema)

• Dialys & kärlaccess (ingår delvis i IVA-tema)

• Donation & transplantation (ingår delvis i IVA-tema)

• Etik, lagar & föreskrifter (ingår delvis i IVA-tema)

• IVA-dagar (2 utbildningstillfällen)

• Kardiologi för anestesiologen

• Neuroanestesi & neurointensivvård (2 utbildningstillfällen)

• Obstetrisk anestesi

• Prehospital anestesi och Trauma

• Regional anestesi vuxna inkl workshop ultraljudsledda blockader

• Sepsis & hemodynamik (ingår delvis i IVA-tema)

• Smärta

• Öronanestesi & svår luftväg