Maj: Neuroanestesi - del II

Neuroanestesi del II 20-21 maj

Kursbeskrivning: Del II av fyra dagar lång utbildning inom Neuroanestesi och Neurointensivvård. Fysiologi, patofysiologi, anpassad intensivvård och anestesi vid intrakraniell tryckstegring och monitorering. Akut omhändertagande och intensivvård. Neurointervention, farmakologi samt neurorehabilitering. Status epilepticus, sedation, myopatier. Subarachnoidalblödning, intrakraniella hematom.


Berörda delmål enligt SOFS 2008:17: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12


Berörda delmål enligt SOFS 2015:8: b3, c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c11, c12


unsplash