September: Obstetrik

Obstetrisk anestesi 30 september

Kursbeskrivning: Preeklampsi och eklampsi. Mödramortalitet. Epidural: best practice, ultraljudsledda blockader och ultraljud av rygg.

Blödning och koagulation, med fokus på den obstetriska blödningen.

Anestesi vid sectio, riskbedömning och genomförande.

.

Berörda delmål enligt SOFS 2015:8: b3, c1, c2, c3, c4, c5, c6, c8


unsplash