Hem

VÄLKOMMEN TILL PORTALEN FÖR ST-UTBILDNING I NORRA REGIONEN


Information under fliken Specialistutbildning gäller programmet för ST-utbildning vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

För dig som kommer från annat sjukhus eller annan specialitet finns information under fliken Randning.

ST-UTBILDNING ANESTESI & INTENSIVVÅRD


ST-utbildningen utgår från Socialstyrelsens och SFAIs författningar, rekommendationer och målbeskrivningar.


Vår specialitet är högteknologisk med både teoretiskt och tekniskt kunnande, men ställer också stora krav på ledarskap, samarbetsförmåga, teamarbete och kommunikation. Det är också viktigt att förstå att jourtjänstgöring krävs för att uppfylla målen. Del av din utbildning kan förläggas till annan ort.

UTBILDNINGSPROGRAM


ST-programmet spänner över fem års tid och innefattar tid på operationsavdelningar, intensivvårdsavdelningen och minst en specialanestesiplacering.


Alla ST-läkare börjar sitt utbildningsprogram med tjänstgöring på operationssal under handledning av erfaren narkossjuksköterka, och tilldelas en huvudhandledare bland specialistläkarna inför att tjänstgöringen startar.

STUDIEREKTORER NORRA REGIONEN

Mats Lundqvist

Lycksele lasarett

Peder Olsson

Region Västernorrland

Louise Elander Degerstedt

Skellefteå lasarett

Lisa Lundström

Region Jämtland-Härjedalen

Amanda Irgum

Norrlands universitetssjukhus

Maja Ångman

Region Norrbotten