Hem

VÄLKOMMEN TILL PORTALEN FÖR ST-UTBILDNING I NORRA REGIONEN


Information under fliken Specialistutbildning gäller ST-utbildning vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

För dig som kommer från annat sjukhus eller annan specialitet finns all information under fliken Randning.

ST-UTBILDNING ANESTESI & INTENSIVVÅRD


ST-utbildningen utgår från Socialstyrelsens och SFAIs författningar, rekommendationer och målbeskrivningar.


Vår specialitet är högteknologisk med både teoretiskt och tekniskt kunnande, men ställer också stora krav på ledarskap, samarbetsförmåga, teamarbete och kommunikation. Det är också viktigt att förstå att jourtjänstgöring krävs för att uppfylla målen. Del av din utbildning kan förläggas till annan ort.UTBILDNINGSPROGRAM


Alla ST-läkare börjar sitt utbildningsprogram med tjänstgöring på operationssal under handledning av erfaren narkossjuksköterka, och tilldelas en huvudhandledare bland specialistläkarna inför att tjänstgöringen startar.


ST-programmet spänner över fem års tid och innefattar tid på operation, intensivvårdsavdelningen och minst en specialanestesiplacering.


Utöver klinisk tjänstgöring ingår för alla ST-läkare som fullgör sin ST inom anestesi och intensivvård vid Norrlands universitetssjukhus ett vetenskapligt arbete och ett kvalitetsarbete. Deltagande i forskningsverksamhet utöver detta uppmuntras.

Louise Elander Degerstedt

Studierektor Skellefteå lasarett

Peder Olsson

Studierektor Region Västernorrland

Zandra Bennmar

Studierektor Region Jämtland-Härjedalen

Amanda Irgum Liljeström

Studierektor Norrlands universitetssjukhus

Maja Ångman

Studierektor Region Norrbotten

unsplash