Hem

AnestesiNorr

ST-utbildning vid Centrum för Anestesi, Operation och Intensivvård Umeå

VÄLKOMMEN TILL ANESTESI NORR


AnestesiNorr är portalen för ST-läkare i Anestesi, Operation och Intensivvård i Norra sjukvårdsregionen. Under fliken Specialistutbildning hittar du allt om programmet för ST-utbildning vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå; information för dig som kommer från annat sjukhus eller annan specialitet under fliken randning, och för dig som söker information om våra regionala utbildningsdagar återfinns den under Snurran.

ST-UTBILDNING ANESTESI & INTENSIVVÅRD


ST-utbildningen utgår från Socialstyrelsens och SFAIs författningar, rekommendationer och målbeskrivningar.


Vår specialitet är högteknologisk med både teoretiskt och tekniskt kunnande, men ställer också stora krav på ledarskap, samarbetsförmåga, teamarbete och kommunikation. Det är också viktigt att förstå att jourtjänstgöring krävs för att uppfylla målen. Del av din utbildning kan förläggas till annan ort.

UTBILDNINGSPROGRAM


ST-programmet spänner över fem års tid och innefattar tid på alla våra operationsavdelningar, intensivvårdsavdelningen och minst en specialanestesiplacering.


Alla ST-läkare börjar sitt utbildningsprogram med tjänstgöring på operationssal under handledning av erfaren narkossjuksköterka, och tilldelas en huvudhandledare bland specialistläkarna inför att tjänstgöringen startar.

STUDIEREKTORER

Mats Lundqvist

Överläkare

Lycksele lasarett

mats.lundqvist@regionvasterbotten.se

Louise Elander Degerstedt

Överläkare

Skellefteå lasarett

louise.elander.degerstedt@regionvasterbotten.se

Amanda Irgum

Specialistläkare

Norrlands universitetssjukhus

amanda.irgum@regionvasterbotten.se