Hem


VälkommenDenna sida drivs av Centrum för An/Op/Iva VästerbottenST-utbildning inom Anestesi och Intensivvård i Västerbotten bedrivs helt eller delvis på något av våra tre sjukhus.


Norrlands Universitetssjukhus (NUS) i Umeå kan du göra hela din ST då vi utöver en bred utbildning kan erbjuda något av specialanestesiområdena Neuro- eller Thoraxanestesi på plats.


Kontakta Studierektor Amanda Irgum för mer info (amanda.irgum@regionvasterbotten.se) 


Lycksele lasarett får man alla fördelar av ett mindre sjukhus samt möjlighet till en framtid inom Helikopterverksamheten som färdig specialistläkare. Här tjänstgör man sitt första ST-år för att därefter integreras i ST-gänget på NUS med totalt 6 återvändarmånader till hemsjukhuset inkl Helikoptertjänstgöring.


Kontakta Studierektor Mats Lundqvist för mer info (mats.lundqvist@regionvasterbotten.se)


Skellefteå lasarett får du det bästa av två världar med både bredd men fördelarna med det mindre sjukhuset. Du gör stora delar av din ST här men kommer till NUS för kompletterande placering inom anestesi för stor kirurgi samt intensivvård.

Rekrytering till de olika orterna sker separat.


Kontakta Studierektor Louise Elander Degerstedt för mer info (louise.elander.degerstedt@regionvasterbotten.se)