Intyg

2022

Obstetrisk anestesi


Smärta och smärtbehandling


Ekokardiografi

Tidigare intyg

2019


Januari: Nutrition


Mars: Thorax


(Maj: P cubed presentations)


September: Obstetrik


November: Barnanestesi


December: Kliniska färdigheter

2020


Februari: Hjärta & smärta


Oktober: IVA del I


Oktober: IVA del II


November: Basic Science


November: IVA del II: respiration


2021


Februari: Blödning, koagulation


Mars: Brännskador, hypotermi


April: Neuroanestesi del I


Maj: Neuroanestesi del II


September: Dialys, intoxikationer


Oktober: Donation, etik, brytpunkt


November: Komplicerande sjukdomar


December: SPOR, patientsäkerhet