December: SPOR & postop komplikationer

SPOR, postoperativa komplikationer & patientsäkerhet 17 december

Kursbeskrivning:

Genomgång av perioperativa register. Postoperativa komplikationer i olika organsystem: nervsystemet, hjärta/kärl och njurar. Betydelsen av simulering, CRM och samarbete.


Berörda delmål enligt SOFS 2015:8: a1, a4, c3, c5


PERIOPERATIVT

KVALITETSARBETE

POSTOPERATIV

ORGANSVIKT

unsplash