Mars: Luftväg

Luftväg 24-25 mars

Kursbeskrivning: Två dagar med genomgång av normalanatomi och sjukdomar i luftvägen, riskfaktorer för svår luftväg och luftvägsalgoritm, hantering av förväntat svår luftväg och vakenintubation, främmande kropp i luftväg, extubation på IVA, barnets luftvägar, tracheotomi och stopp i trachealkanyl samt jetventilation.


Berörda delmål enligt SOFS 2015:8: b3, c1, c2, c3, c4, c5, c6, c9


unsplash