April: Neuroanestesi - del I

Neuroanestesi del I 22-23 april

Kursbeskrivning: Del I av II i 4 dagar lång kurs i neuroanestesi och -intensivvård. Fysiologi och patofysiologi, anestesi vid intrakraniell tryckstegring, monitorering. Akut omhändertagande och intensivvård av neurokirurgiska och akuta neurologiska sjukdomar: Traumatisk skallskada, Lundamodellen. Akut ischemisk stroke, neurokirurgiska tumörer. Vakenkirurgi.


Berörda delmål enligt SOFS 2008:17: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12


Berörda delmål enligt SOFS 2015:8: b3, c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c11, c12


unsplash