Mars: Brännskador, hypotermi

Brännskador & Hypotermi 19 mars

Kursbeskrivning: Utbildningsdag om brännskador och hypotermi. Brännskadors patofysiologi, initial bedömning och handläggning samt indikationer för kontakt med BRIVA. Vård efter BRIVA inkl sedering vid omläggningar. 

Hypotermi ffa med fokus på fysiologi, HLR-situation och uppvärmning.


Berörda delmål enligt SOFS 2008:17: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12


Berörda delmål enligt SOFS 2015:8: c1, c2, c4, c5, c6, c8, c10, c12


BRÄNNSKADOR &

BRÄNNSKADEVÅRD

SKADEPANORAMA

RMV

unsplash