Operation 1

OPERATION 1 - Op 1

På Operationsavdelning 1 bedrivs anestesi för ortopedisk kirurgi, ryggkirurgi, ögonkirurgi, hand- och plastikkirurgi samt behjälplighet med regionalblockadverksamhet vid behov från vårdavdelningar. Verksamheten har ett nära samarbete med Rörelseorganens Centrum.

Ingrepp som ST-läkaren bör behärska efter fullgjord ST


 • Handkirurgi
  • Traumatisk amputation
 • Ortopedi Övre extremitet
  • Axelkirurgi, fraktur- och proteskirurgi
  • Frakturkirurgi underarm, handled
 • Ortopedi Nedre extremitet
  • Höftfraktur
  • Knäkirurgi: fraktur- och proteskirurgi
  • Amputation
 • Ryggkirurgi
  • Självständigt enklare ingrepp i bukläge
  • Medverkat vid (men ej självständigt behärska) skolioskirurgi
 • Ögonkirurgi

Procedurer som tränas på Operation 1 och ST-läkaren bör behärska efter fullgjord ST


 • Maskventilation
 • Larynxmask
 • Intubation, inkl vakenintubation
 • Ventilation, inkl i bukläge
 • Artärnål
 • CVK
 • Perifer venös infart
 • Spinalanestesi
 • Epiduralanestesi
 • Regionala blockader med och utan kateter
  • Interscalen, supraklavikulär
  • Femoralis, poplitea
unsplash