Allmänt

AnestesiNorr

ST-utbildning vid Centrum för Anestesi, Operation och Intensivvård Umeå

ALLMÄN INFORMATION & INTRODUKTION

Ditt första halvår utgörs av söv-UL i ca två månader och sedan fyra månader jourintroduktion. Du roterar och tjänstgör på alla operationsavdelningar, en introduktionsvecka på IVA och en vecka på MR. Du deltar i vår intro-vecka med fördjupning inom praktiska procedurer som ryggbedövning, central venaccess och blockader. Vi anordnar också A-HLR-utbildning och genomgång av narkosapparat och IVA-respirator.


Efterhand tjänstgör du längre perioder på respektive avdelning tills du fyller målen för att ansöka om specialistexamen. Jourtjänstgöring nattetid på både operation och IVA är obligatoriska moment i ST-utbildningen.

PRAKTISK INFORMATION


Din första dag deltar du i morgonmötet som hålls i konferensrummet Atria i trapphus D plan 2 (D22). Vi rekommenderar att du laddar ned appen MazeMap, som är en interaktiv karta där du kan söka efter specifika rum.


Du får sedan följe till administrationskorridoren (D33) där du får en administrativ introduktion och sedan guidning till din operationsavdelning där du följer en narkosläkare, innan du börjar din söv-UL dag 2. Omklädningsrum finns i anslutning till operationsavdelningarna.


ST-rummet är beläget längst in vid D33 på plan 3 mellan postop och ledningskorridoren. Här finns kontor, lunchrum och kontorsutrustning. Sedan 2021 har en personlig iPad mini ersatt litteratur om inget annat önskemål meddelats; om du hellre vill inhandla litteratur meddelas studierektor.


ARBETSTIDER


Måndag: 07:30-17:15 (läkarmöte 16:15-17:15)

Tisdag-torsdag: 07:30-16:15

Fredag: 07:30-15:00


Sjukfrånvaro på vardagar anmäls direkt till röstbrevlåda på 090-786 44 65.


Sjukfrånvaro på helger meddelas primärjour som tillsammans med bakjour ordnar ersättare, normalt sett med kort varsel (dubbel ersättning).

SCHEMA, TIDSREGISTRERING OCH JOURKOMP


Alla schemaönskemål lämnas i Tessa under perioder angivna från schemagruppen. Titta igenom din individuella studieplan och planeringsdokumentet i Teams var du ska lägga din huvudsakliga placering. Önska jourer tillsammans med klinisk tjänstgöring. Glöm inte att lägga in tid för kurser och Snurran!


All tidsregistrering sker i schemasystemet Tessa. Här ser du också innestående jourkomptid, ATL-tid, semester mm. Övrig information om lön, kommande lönebesked mm. finns i PSWeb som du bara kommer åt via Regionens intranät. Jourkomptid kan sparas upp till ett år och tid som då ej tagits ut betalas ut som kontant ersättning på efterföljande löneutbetalning. Du kan vända dig till Ida-Maria Lindman om du önskar extra utbetalning tidigare än så.


Planerad frånvaro med varsel >2 månader anmäls till chef. Planerad frånvaro med kort varsel (innevarande vecka) stäms av om möjlighet finns med avdelningsansvarig och dagbakjour, och meddelas schemagruppen för korrigering i Tessa och lönesystem.


Frånvaro för kurs meddelas separat på blankett Ansökan om förmån vid resa, efter samråd med handledare och studierektor. Läs mer om rekommenderade kurser under Specialistutbildning, Utbildningsprogram och Individuell utbildningsplan .