Allmänt

ALLMÄN INFORMATION & INTRODUKTION

Ditt första halvår utgörs av söv-UL och jourintroduktion, med kortare rotationer på alla operationsavdelningar, IVA, intro-vecka med fördjupning inom praktiska procedurer, A-HLR-utbildning och genomgång av narkosapparat, IVA-respirator och annan teknisk utrustning.


Efterhand tjänstgör du längre perioder på respektive avdelning tills du fyller målen för att ansöka om specialistexamen. Jourtjänstgöring på både operation och IVA är obligatoriska moment i ST-utbildningen och vi tillämpar jourtjänstgöring för ST-läkare både dag- och nattetid.

PRAKTISK INFORMATION


Vi rekommenderar att du laddar ned apparna Teams, Nolltid för tidsregistrering och MazeMap, som är en interaktiv karta där du kan söka efter specifika rum, avdelningar och enheter på NUS.


Omklädningsrum finns i anslutning till operationsavdelningarna, du tilldelas ett skåp vid din första placering.


ST-rummet är beläget längst in vid D33 på plan 3 mellan postop och ledningskorridoren. Här finns kontor, lunchrum och kontorsutrustning samt bibliotek där du som ST-läkare kan låna litteratur av kliniken.ARBETSTIDER


Måndag: 07:30-17:15 (läkarmöte 16:15-17:15)

Tisdag-torsdag: 07:30-16:15

Fredag: 07:30-15:00


Sjukfrånvaro på vardagar anmäls direkt till röstbrevlåda på 090-786 44 65.


Sjukfrånvaro på helger meddelas primärjour som tillsammans med bakjour ordnar ersättare, normalt sett med kort varsel (dubbel ersättning)

SCHEMA, TIDSREGISTRERING OCH JOURKOMP


Schemaönskemål lämnas i Tessa. Titta igenom din individuella studieplan och planeringsdokumentet i Teams var du ska lägga din huvudsakliga placering.


Önska jourer tillsammans med klinisk tjänstgöring.


Glöm inte att lägga in tid för kurser och Snurran!


I Tessa/Nolltid registreras arbetstid, innestående jourkomptid, ATL-tid, semester mm.


Jourkomptid kan sparas upp till ett år och tid som då ej tagits ut betalas ut som kontant ersättning på efterföljande löneutbetalning. Extra utbetalning kan önskas när som helst under året.


Planerad frånvaro med varsel >2 månader anmäls till chef. Planerad frånvaro med kort varsel (innevarande vecka) stäms av med och beslutas av avdelningsansvarig och dagbakjour, och meddelas schemagruppen för korrigering i Tessa och lönesystem.


Frånvaro för kurs meddelas separat på blankett: Ansökan om förmån vid resa, efter samråd med handledare och studierektor. Läs mer om rekommenderade kurser under Specialistutbildning, Utbildningsprogram och Individuell utbildningsplan .

unsplash