Oktober: Etik, donation, avbrytande av intensivvård

Etik, donation & avbrytande av intensivvård 14-15 oktober

Kursbeskrivning: Interaktiva föreläsningar och gruppdiskussioner om brytpunktssamtal, donationsprocessen samt avbrytande av intensivvård. Genomgång av de lagar som är relevanta för temat, bl a bestämmandet av människans död (1987:269) och transplantation (1995:831). Donationsansvariga läkare från Norra regionen deltog som föreläsare och samtalsledare.


Berörda delmål enligt SOFS 2015:8: a2, a6, b1, b5, c6, c7, c13


SAMTAL &

AVBRYTANDE

ATT AVBRYTA

INTENSIVVÅRD

unsplash