Maj: Prehospitaltema

Prehospitalt omhändertagande och intensivvård 14-15 maj

Kursbeskrivning: Prehospitalt tema med initialt omhändertagande, primär- och sekundärtransport av kritiskt sjuk/skadad patient. Primärt prehospitalt omhändertagande av patient med intrakraniella sjukdomar och skador, hypo- och hypertermi, hjärtstopp. Intubation på skadeplats samt miljö och andra förutsättningar vid prehospitalt arbete. Demonstration av ambulanshelikopter och ambulans.

.

Berörda delmål enligt SOFS 2015:8: a1, b3, c1, c2, c3, c5, c6, c9, c10


unsplash