För handledare

FÖR DIG SOM HANDLEDER ST-LÄKARE

ST-utbildningen är i grunden reglerad via Socialstyrelsens föreskrifter, men den konkreta informationen inte alltid lika lätt att återfinna. ST-läkaren tillsammans med handledaren har ett stort eget ansvar för ST-utbildningen i och med att man tillsammans förväntas utarbeta och revidera den Individuella utbildningsplanen, där planerade placeringar och kurser ska specificeras tillsammans med hur respektive delmål skall uppfyllas.

HANDLEDARENS

UPPDRAG

TIPS & INSTRUKTIONER

HANDLEDNING:

ÄMNESFÖRSLAG

unsplash