Formulär

BEDÖMNINGSFORMULÄR

ST-läkaren förväntas själv tillsammans med handledaren ta initiativ till att genomföra regelbundna kliniska utvärderingar av den praktiska och teoretiska förmågan. Inför varje specialistkollegium ska ST-läkaren göra en 360-gradersbedömning.

unsplash