September - Dialys & intoxikationer

Dialys & Intoxikationer 17 september

Kursbeskrivning: Del II av IVA-föreläsningsserie. Patofysiologi, incidens, åtgärder vid akut njursvikt på IVA. BRASH syndromet. Dialys på IVA: intermittent och kontinuerlig dialys. Val av dialysmetod, inställningar: Antikoagulantia: heparin, citrat. Intoxikationer och njursvikt, val av behandlingsstrategi. 


Berörda delmål enligt SOFS 2008:17: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12


Berörda delmål enligt SOFS 2015:8: b3, c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c11, c12


unsplash