Operation 2

OPERATION 2 - Op 2

Operationsavdelning 2 bistår fler än 10 olika kliniker med anestesiverksamhet, varav de största är neurokirurgen, ÖNH, förlossningen, barnkliniken och nästan alla röntgenundersökningar. Här läggs de flesta centrala infarter. Vid operationsavdelning 2 erbjuds neuroanestesi som specialanestesi (kompletterat med intensivvårdstjänstgöring och carotiskirurgi) vilket förutsätter en sammanhållen placering på minst 3 månader.


På operationsavdelning 2 utförs också de flesta av barnanestesierna, och ibland ansvarar anestesiologer placerade här också för barnanestesier på andra avdelningar. Inom denna verksamhet erbjuds Barnrad på 6-8 veckor för den som inte har en randning på barnspecialiserad enhet.

Ingrepp som ST-läkaren bör behärska efter fullgjord ST

 • Neurokirurgi
  • SAH, SDH, ICH, kontusioner, hemikraniektomi
  • Codman, V-drän, shunt, DBS
  • MR, CT, INR
  • Tumörkirurgi, inkl bakre skallgrop, hypofys
 • Barn
  • Fullständig, enklare anestesi till ASA I-II >10 kg
  • Basal intensivvård till barn >3 år
  • Primärt omhändertagande om svårt sjukt barn i alla åldrar
 •  Obstetrik
  • Sectio: elektivt, akut och omedelbart
  • Placentalösning, förlossningsskada
  • Förlossningssmärtlindring
 • ÖNH/LTK
  • Tumörkirurgi, FESS, myringokirurgi
  • Tracheotomi (anestesi)
  • Medverkat vid jetventilation (tracheoskopier mm)

Procedurer som tränas på Operation 2 och ST-läkaren bör behärska efter fullgjord ST


 • Maskventilation, larynxmask (alla åldrar)
 • Intubation inkl nasal- och vakenintubation (inkl barn)
 • Artärnål, CVK, perifer venös infart
 • Spinalanestesi, epiduralanestesi
 • Svår luftvägsalgoritm
 • Anestesi till patient med förhöjt intrakraniellt tryck
unsplash