Oktober: Smärta

Smärta och avancerad smärtbehandling 28 oktober

Kursbeskrivning: Fysiologi och psykosociala faktorer på långvarig smärta. Neuromodulering. Avancerade blockadtekniker, inklusive långtidssystem med intratekal administration: läkemedel, farmakologi, biverkningar, medicinteknik. Postoperativ smärta: bedömningsinstrument, uppföljning, olika typer av smärta och multimodal smärtbehandling.

.

Berörda delmål enligt SOFS 2015:8: b1, b3, c1, c2, c5, c8,


unsplash