Larm

URAKUTA LARM

Till anestesin/IVA vid Norrlands universitetssjukhus inkommer årligen ett stort antal akuta larm. Här följer en sammanställning av de larm du kan tillkallas till och kortfattat vad som förväntas i samband med detta.


Samtliga larm skickas minst till primärjour anestesi och primärjour IVA. Vissa larm går till fler, vilket specificeras under respektive rubrik.

HLR


HLR-larm är bland de vanligare larm vi får. Larmet finns i några olika varianter beroende på förutsättningarna. På akutmottagningen larmas akutläkarna, på avdelningarna däremot inte ansvarig jour (kirurg, urolog, neurokirurg etc) varför medicinjouren blir teamledare även på andra avdelningar. Be avdelningspersonal ringa ansvarig avdelningsläkare!


HLR: anestesi/IVA-jourer, narkospersonal, IVA, medicinjour

HLR barn: anestesi/IVA-jourer, narkospersonal, IVA, barnjour

HLR gravid: anestesi/IVA-jourer, narkospersonal, IVA, medicinjour, gynjour, barnjour, neo-IVA, neojour


TRAUMA STORT


Traumalarm finns i två nivåer: litet och stort. Det är enbart till stort larm anestesi/IVA larmas, men alla larm kan uppgraderas till stort om ytterligare resurser behövs. Förutom AKM och akutläkarna:


Larmas till anestesi/IVA-jourer, narkos- och operationspersonal, kirurgbakjour, rtg. Om TRAUMA STORT BARN även barnjour.


INR-LARM


Larm från AKM/CT-lab om inkommande Rädda hjärnan där trombektomi är nästa steg. Samling för anestesiförberedelser (se IIPO INR-larm) på INR-lab.


Larmas till anestesi/IVA-jour, anestesi- och operationspersonal.

OMEDELBART SECTIO / SECTIO 30 MIN


OMEDELBART SNITT: sker på sal 28. Se uppdaterat IIPO!


Larmas till anestesi/IVA-jourer, gynjour, gynbakjour, förlossningen, barnjour, neo-IVA, neojour


Sectio 30 min: sker på sal 28. Se uppdaterat IIPO inför jour! Kan konverteras till omedelbart sectio på obstetrikers bedömning.


Larmas till anestesi/IVA-jourer, gynjour, gynbakjour, barnjour, neo-IVA, neojour


FÖRSTÄRKNINGSLARM ("F-LARM")


Enbart specialister åker på förstärkningslarm, då ambulans/SOS Alarm ber om hjälp från högre vårdnivå. Oftast luftvägsproblem eller svårt sjukt barn. Samling på AKM där den som kvarstannar tar emot sökare från den specialist som åker med andra ambulans på larmet.


Larm till anestesi/IVA-jour, bakjourer (av växeln), narkospersonal.

OpC-LARM


Vid urakut, livshotande händelse på operationssal dagtid med behov av ytterligare hjälp.


Larmas till narkos/IVA-jourer, samtliga avdelningsansvariga, enstaka specifika anestesiologer

unsplash