Thorax

THORAXANESTESI OCH -INTENSIVVÅRD

Thoraxanestesi och -intensivvård är en specialanestesi om 6 månader och erbjuds 3-4 ST-läkare parallellt. Målsättningen är att så många som möjligt av våra ST-läkare ska få en thoraxrandning vid Medicin-Hjärtcentrum NUS. Trycket på randningarna är högt och platser bokas långt i förväg. Eventuella platser med kort varsel fördelas mellan studierektorerna i Norra regionen. 

MÅLBESKRIVNING

Thoraxanestesi och -intensivvård

HLR PÅ THORAX

från Cardiac Surgical Unit Advanced Life Support

unsplash