HLR thorax

HLR PÅ THORAX

HLR på nyligen (<10 dagar) thoraxopererad patient skiljer sig åt från den vanliga HLR-algoritmen, både för att genesen till hjärtstopp ofta skiljer sig åt och patienten nyligen sternotomerats och i många fall är övervakad så att ett hjärtstopp fångas betydligt tidigare i förloppet. Denna algoritm rekommenderas internationellt inklusive av European Resuscitation Council och har utarbetats av Society of Thoracic Surgeons.

unsplash