Specialistutbildning

UTBILDNINGSPROGRAM

SPECIALISTUTBILDNING I ANESTESI & INTENSIVVÅRD

Hos oss får du ett sammanhållet utbildningsprogram i Anestesi och Intensivvård, från första dagen till specialistansökan. Under dessa sidor hittar du information om våra olika avdelningar vid Norrlands universitetssjukhus, målbeskrivningar för respektive placering, mall för individuell utbildningsplan samt intyg och stöd för din ansökan om specialistexamen.

ÖVERGRIPANDE

UTBILDNINGSPROGRAM

INDIVIDUELL

UTBILDNINGSPLAN