Målbeskrivning

Målbeskrivning


specialanestesi-thorax

Målbeskrivning thoraxanestesi och thoraxintensivvård (ur Utbildningsbok enligt SOSFS 2008:17)


Den specialistkompetenta läkaren ska behärska


• Anestesi till koronarsjuk patient.

• Anestesi till patient med hjärtsvikt.

• Riskbedömning inför anestesi till svårt hjärtsjuk patient.

• Handläggning av patienter med aorta descendens-dissektion som ej skall opereras.

• Anestesi vid enlungeventilation, inklusive åtgärder vid syresättningssvårigheter.

• Transoesofagealt hjärt-eko, inklusive tolkning.

• Inläggning av pulmonalisartärkateter och tolkning av data.

• Smärtlindring efter thorakotomi.

• Principer för antikoagulation vid hjärtkirurgi, hemostas vid stor blödning och koagulationsdiagnostik (TEG/ROTEM) och ”trombocytmapping”.

• Cirkulationsfysiologi och patofysiologi vid koronarsjukdom, olika typer av klaffvitier och olika typer av hjärtsvikt. • Principer vid postoperativ intensivvård med särskilt fokus på hjärtsvikt och blödning.

• Perioperativ användning av extern pacemaker och farmakologisk arytmibehandling.


Den specialistkompetenta läkaren ska ha kunskap om


• Akut handläggning av patient med dissektion av aorta ascendens, inklusive akut transport till thoraxkirurgisk operationsavdelning.

• Anestesi vid olika typer av klaffvitier.

• Indikationer föroch principer vid olika typer av mekaniska hjärtpumpar (t.ex. ECMO, aortaballongpump och kammarassist).

• Basal problemlösning vid användning av mekanisk hjärtpump.

• Resuscitering av nyopererad thoraxpatient anpassad efter differentialdiagnostik och akut reoperation.

• Indikationer för hjärttransplantation och lungtransplantation.

• Anestesi och intensivvård till patient med pulmonell hypertension.