Prehospitalt

Helikopterplacering


Under ST-utbildningen erbjuds för närvarande möjlighet till en 4v lång placering vid Helikopterverksamheten i Lycksele.


Se Teams för mer information kring denna placering.