Prehospitalt

Arbete pågår med att renovera tranportblocket.


Huvuddragen kommer att vara en placering på flyget ca 2 veckor, och en 4 veckor lång placering på helikoptern i Lycksele. Kontaktperson för helikopterplaceringen är Patrick Brandenstein och placeringen bokas hos honom. Efter bokad placering så är det ST-läkarens ansvar att bevaka det och vid behov kontakta Patrick om man behöver ändra tid eller inte kan komma alls. Bästa tiden för placering på helikoptern är februari-september. November, december och januari är mindre lämpliga månader eftersom vädret ofta är för dåligt för flygning då.