Op 2


Operationsavdelning 2 NUS


Operationsavdelning 2 servar mer än 10 olika kliniker med anestesier och sederingar. De största är neurokirurgen, öron-näsa-hals/käkkirurgen, förlossningen och barnkliniken. Här kan vi erbjuda specialanestesiplacering i neuroanestesi. Då vi handlägger många barnanestesier finns möjlighet att få volym på sådana anestesier. Inom ÖNH-anestesin finns svåra luftvägar och jet-ventilation. På Op 2 görs alla kejsarsnitt och vi servar förlossningen med bedövningar. Centrala venaccesser som tunnelerade CVK:er och venportar läggs på Op 2.