Op 2

Operationsavdelning 2 NUS

Operationsavdelning 2 servar mer än 10 olika kliniker med anestesier och sederingar. De största är neurokirurgen, öron-näsa-hals/käkkirurgen, förlossningen och barnkliniken. Här kan vi erbjuda specialanestesiplacering i neuroanestesi. Då vi handlägger många barnanestesier finns möjlighet att få volym på sådana anestesier. Inom ÖNH-anestesin finns svåra luftvägar och jet-ventilation. På Op 2 görs alla kejsarsnitt och vi servar förlossningen med bedövningar. Centrala venaccesser som tunnelerade CVK:er och venportar läggs på Op 2.Målbeskrivning barnanestesiplacering NUS


Berörda delmål enligt målbeskrivningen SOFS 2015:8: a2, a3, b1, b3, c1, c2, c3, c4, c5, c8, c9, c11, c12, c13


Ungefärlig tidsåtgång för att uppfylla målen: 8 veckor


Genomförande: Schemaläggning på ”barn-rad” med klinisk tjänstgöring på operation 2 som basplacering men med förtur bland ST-läkarna på samtliga barnanestesier på övriga operationsavdelningar (i samråd med resp avdelningsansvarig läkare). Under handledning av barnansvarig specialist handlägga anestesier av barn. Ej tillräckligt för att uppfylla kraven för specialanestesi.


Kunskapsmål


Beskrivning av den kliniska tjänstgöringen: Preoperativ bedömning och genomförande av anestesier till barn. Vanliga ingrepp på operation 2 är ÖNH-ingrepp, venaccesser och plastikkirurgiska operationer. Anestesier vid terapeutiska procedurer; lumbalpunktioner, benmärgsaspirationer, strålning med mera. Anestesier vid radiologiska undersökningar. Vanliga ingrepp på operation 3 är retentio testis, phimosis, och ljumskbråck.

Särskild fokus på medverkande vid anestesier av barn < 1 år och < 10 kg.


Praktiska moment som ST-läkaren bör genomföra

 • Sedationer
 • Venös infart
 • Maskventilation
 • Larynxmask
 • Intubation
 • Ordination av läkemedel och vätska.
 • Ileoinguinalblockad
 • Sakralblockad
 • Penisblockad


Efter genomförd ST ska man behärska:

 • Periooperativt omhändertagande av barn > 1 år och > 10 kg, ASA I-II.
 • Basal intensivvård av barn > 3 år
 • Akut omhändertagande av kritiskt sjuka barn, inklusive nyfödda.
 • Normal luftvägshantering.
 • Perifer kärlaccess inklusive intraosseös nål hos barn i alla åldrar.
 • Dosering och tillförsel av akutläkemedel.
 • Vätske- och elektrolytbehandling.
 • Identifiering av svikt i vitala parametrar i olika åldrar.
 • Normalvärden för vitala parametrar i olika åldrar.
 • Skillnader mellan barn och vuxna rörande anatomi, fysiologi och farmakologi.
 • Bedömning av vanliga laboratorieprover hos barn.
 • Kommunikation med barn, föräldrar och personal.
 • Premedicinering av barn
 • Fasteregeler
 • Anestesiutrustning speciell för barn
 • Lumbal epiduralanestesi till patienter över 25 kg
 • Temperaturkontroll
 • Behandling av akut smärta hos barn
 • Diagnostik och behandling av vanliga postoperativa problem (PONV, delirium, stridor, hypotermi)
 • Postoperativ övervakning av barn, inklusive barn med ökad apnérisk.