Op 2

Operationsavdelning 2 NUS

Operationsavdelning 2 servar mer än 10 olika kliniker med anestesier och sederingar. De största är neurokirurgen, öron-näsa-hals/käkkirurgen, förlossningen och barnkliniken. Här kan vi erbjuda specialanestesiplacering i neuroanestesi. Då vi handlägger många barnanestesier finns möjlighet att få volym på sådana anestesier. Inom ÖNH-anestesin finns svåra luftvägar och jet-ventilation. På Op 2 görs alla kejsarsnitt och vi servar förlossningen med bedövningar. Centrala venaccesser som tunnelerade CVK:er och venportar läggs på Op 2.Målbeskrivning barnanestesiplacering NUS


Berörda delmål enligt målbeskrivningen SOFS 2015:8: a2, a3, b1, b3, c1, c2, c3, c4, c5, c8, c9, c11, c12, c13


Ungefärlig tidsåtgång för att uppfylla målen: 8 veckor


Genomförande: Schemaläggning på ”barn-rad” med klinisk tjänstgöring på operation 2 som basplacering men med förtur bland ST-läkarna på samtliga barnanestesier på övriga operationsavdelningar (i samråd med resp avdelningsansvarig läkare). Under handledning av barnansvarig specialist handlägga anestesier av barn. Ej tillräckligt för att uppfylla kraven för specialanestesi.


Kunskapsmål


Beskrivning av den kliniska tjänstgöringen: Preoperativ bedömning och genomförande av anestesier till barn. Vanliga ingrepp på operation 2 är ÖNH-ingrepp, venaccesser och plastikkirurgiska operationer. Anestesier vid terapeutiska procedurer; lumbalpunktioner, benmärgsaspirationer, strålning med mera. Anestesier vid radiologiska undersökningar. Vanliga ingrepp på operation 3 är retentio testis, phimosis, och ljumskbråck.

Särskild fokus på medverkande vid anestesier av barn < 1 år och < 10 kg.


Praktiska moment som ST-läkaren bör genomföra

 • Sedationer
 • Venös infart
 • Maskventilation
 • Larynxmask
 • Intubation
 • Ordination av läkemedel och vätska.
 • Ileoinguinalblockad
 • Sakralblockad
 • Penisblockad


Efter genomförd ST ska man behärska:

 • Periooperativt omhändertagande av barn > 1 år och > 10 kg, ASA I-II.
 • Basal intensivvård av barn > 3 år
 • Akut omhändertagande av kritiskt sjuka barn, inklusive nyfödda.
 • Normal luftvägshantering.
 • Perifer kärlaccess inklusive intraosseös nål hos barn i alla åldrar.
 • Dosering och tillförsel av akutläkemedel.
 • Vätske- och elektrolytbehandling.
 • Identifiering av svikt i vitala parametrar i olika åldrar.
 • Normalvärden för vitala parametrar i olika åldrar.
 • Skillnader mellan barn och vuxna rörande anatomi, fysiologi och farmakologi.
 • Bedömning av vanliga laboratorieprover hos barn.
 • Kommunikation med barn, föräldrar och personal.
 • Premedicinering av barn
 • Fasteregeler
 • Anestesiutrustning speciell för barn
 • Lumbal epiduralanestesi till patienter över 25 kg
 • Temperaturkontroll
 • Behandling av akut smärta hos barn
 • Diagnostik och behandling av vanliga postoperativa problem (PONV, delirium, stridor, hypotermi)
 • Postoperativ övervakning av barn, inklusive barn med ökad apnérisk.

Neuroanestesi


Välkommen till neuroanestesin


Anestesi på INR-lab


ST-litteratur


Patterns in neurosurgical adverse events and proposed strategies for reduction


Principles of neuroanesthesia in aneurysmal subarachnoid hemorrhage:

the Helsinki experience


Socialstyrelsen: Hjärnblödning under behandling med perorala antikoagulantia


Svenska sällskapet för trombos och hemostas


Guidelines for the Management of Aneurysmal

Subarachnoid Hemorrhage


Guidelines for the Management of Spontaneous

Intracerebral Hemorrhage


Blood Vessels of the Brain


Brain herniation


Anaesthesia in the prone position


Cardiac Emergencies in Neurosurgical Patients


Cerebral physiology


Dexmedetomidine as an anesthetic adjuvant for intracranial procedures


Anaesthesia for endoscopic neurosurgical procedures


European Stroke Organisation (ESO) guidelines for the management of spontaneous intracerebral hemorrhage


Neuroanesthesiology Fellowship Training


What stops us from following sedation recommendations in intensive care units?


Förkortningar och normalvärden


Frågor Cerebral fysiologi


The Lund Concept for the Treatment of Patients With Severe Traumatic Brain Injury


The effect of red blood cell transfusion on cerebral oxygenation and metabolism after severe traumatic brain injury


MEDSITTNINGSPROTOKOLL för bedömning av kliniskt arbete under tjänstgöring i neuroanestesi


Anesthesia for transspheniodal pituitary surgery


Aktivare vård angelägen vid spontana intracerebrala hematom


Differing Effects when Using Phenylephrine and Norepinephrine To Augment Cerebral Blood Flow after Traumatic Brain Injury in the Immature Brain


Anaesthetic-Related Neuroprotection


Anesthesia for intracranial surgery in infants and children.


The Effect of Prone Positioning on Intraocular Pressure in Anesthetized Patients


Linköpings kompendium i neurokirurgi


Lober och delar


Neurologic intensive care resource use after brain tumor surgery


SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURY MANAGEMENT AND CLINICAL OUTCOME USING THE LUND CONCEPT


Critical Care Management of Patients Following Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage


Neurogenic pulmonary edema


The role of catecholamines in the pathogenesis of neurogenic pulmonary edema associated with subarachnoid hemorrhage


The Role of Neuromuscular Blockade in Patients with Traumatic Brain Injury


Neuroanesthesia for the Pregnant Woman


No-glucose strategy influences posterior cranial fossa tumors’ postoperative course: introducing the Glycemic Stress Index


SURGICAL MANAGEMENT OF IDIOPATHIC NORMAL-PRESSURE HYDROCEPHALUS


Paediatric neuroanaesthesia


The postoperative management of pain from intracranial surgery in pediatric neurosurgical patients


Anaesthetic considerations for posterior fossa surgery


Risks and Benefits of Patient Positioning During Neurosurgical Care


Effects of Neck Position and Head Elevation on Intracranial Pressure in Anaesthetized Neurosurgical Patients


Postcraniotomy headache


Neurologic intensive care resource use after brain tumor surgery


Preoperative Assessment of Adult Patients for Intracranial Surgery


Preoperativ utsättning av läkemedel som påverkar hemostasen


Preoperative Evaluation - Neurosurgery


Revised Acute Physiology and Chronic Health Evaluation score as a predictor of neurosurgery intensive care unit readmission


A review of scalp blockade for cranial surgery


‘‘Scalp Block’’ During Craniotomy: A Classic Technique Revisited


What is the Pressure in Chronic Subdural Hematomas?


Comparison of Dexmedetomidine Versus Midazolam-Fentanyl Combination for Monitored Anesthesia Care During Burr-Hole Surgery for Chronic Subdural Hematoma


Traumatic brain injury: an evidence-based review of management


Acute Traumatic Coagulopathy in Severe Injury


Anesthetic Influence on Occurrence and Treatment of the Trigemino-Cardiac Reflex


Awakening management after neurosurgery for intracranial tumours


Traumatic Brain Injuries: Effects of damage to different lobes of the brain


Update on anesthesia for craniotomy


Role of Vasopressor Administration in Patients with Acute Neurologic Injury


Vasopressor Use and Effect on Blood Pressure After Severe Adult Traumatic Brain Injury


Avoidance and management of perioperative complications of endoscopic third ventriculostomy


Vagal Nerve Stimulation: Overview and Implications for Anesthesiologist