Oktober: IVA del II

Intensivvård del II 16 oktober

Kursbeskrivning: Utbildningsdag med intensivvårdstema: föreläsningsbaserad utbildning inom områdena hjärtstopp inklusive kommunikation och ledarskap, sepsis med senaste guidlines inklusive evidensläget, översikt om intoxikationer och GIC-organisation samt dialysföreläsning inklusive genomgång av hur en dialysapparat fungerar.


Berörda delmål enligt SOFS 2008:17: 1, 2, 4, 6, 7, 9, 16, 17


Berörda delmål enligt SOFS 2015:8: a1c1, c2, c4, c6, c7, c9


SEPSIS &

DIALYS

INTOXIKATIONER &

GIC