Oktober: IVA del I

IVA del I 2 oktober

Kursbeskrivning: Katedrala föreläsningar med temat basal intensivvård. Genomgång av begreppet MIG med kliniska exempel. Föreläsning om skillnader och svårigheter vid intubation av patient med svikt i vitala funktioner samt vad man ska tänka på vid transport av en intensivvårdskrävande patient.


Berörda delmål enligt SOFS 2008:17: 1, 2, 3, 4, 6, 9


Berörda delmål enligt SOFS 2015:8: b3,c1,c2,c4,c4,c5,c6,c9