November: Respiration och Covid-19

Respiration & Covid-19, 6 november

Kursbeskrivning: Andningssvikt. ARDS, basics. Covid-19 och eventuella skillnader mot andra former av ARDS. Genomgång av organisation och förändringar pga Covid-19 på CIVA NKS Solna. Respiratorinställningar, NIV och Optiflow. Bukläge och mätning av luftfördelning i sjuka lungor.


Berörda delmål enligt SOFS 2008:17: 1, 2, 6


Berörda delmål enligt SOFS 2015:8: c1, c2, c5, c6


ALLMÄNT OM

ARDS

RESPIRATIONS-

FYSIOLOGI