November: Basic science

AnestesiNorr

ST-utbildning vid Centrum för Anestesi, Operation och Intensivvård Umeå