November: Basic science

Basic science 13 november

Kursbeskrivning: Förgasare och anestesisystem. Syrgasens och klodioxidens väg genom kroppen. Mätning av cardiac output och metoder för mätning av olika gaser. Syra-bas inkl beräkning av strong ion difference. Gruppdiskussioner inkl genomgång av syra-bas-rubbningar med patientfall.


Berörda delmål enligt SOFS 2008:17: 1, 2, 6


Berörda delmål enligt SOFS 2015:8: c1, c2, c5, c6


MÄTNING AV 

CARDIAC OUTPUT

SYRA-BAS

INKL SID