Februari: Hjärta & smärta

Hjärta & smärta 27-28 februari

Kursbeskrivning: Smärtfysiologi, ryggbedövning inkl IDA, komplicerad smärta. Omvårdnadsaspekter vid blockader. Paneldiskussion om komplicerade smärtfall. Kardiologi för anestesiologen, föreläsningar om ICD och pacemaker ur anestesiologisk synvinkel, shuntfysiologi hos barn och avancerad hjärtsvikt.


Berörda delmål enligt SOFS 2008:17: Smärta 27 februari 3, 5, 6, 8; Hjärta 28 februari 1, 2, 3, 4, 6


Berörda delmål enligt SOFS 2015:8: Smärta 27 februari: c3, c5, c6, c8; Hjärta 28 februari c1, c2, c3, c4, c6


PACEMAKER &

ICD

AVANCERAD

HJÄRTSVIKT