September: Obstetrik

Obstetrik 26-27 september

Kursbeskrivning: Anestesi och analgesi till den obstetriska patienten. Pre-eklampsi och eklampsi. Hemostasrubbningar och stor obstetrisk blödning ur anestesiologens respektive obstetrikerns synvinkel. Förlossningsepiduraler, spinaler och läkemedel, smärtlindring från barnmorskor och obstetriker.


Berörda delmål enligt SOFS 2008:17: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 12


Berörda delmål enligt SOFS 2015:8: c1, c2, c3, c4, c5, c7, c8, c12