November: Barnanestesi

Barnanestesi 28-29 november

Kursbeskrivning: Anestesi och analgesi till den pediatriska patienten: Intoxikationer och smärtlindring. Pediatriska blockader inklusiva adjuvantia till regionalanestesi. Neonatal anestesi, premedicinering. Workshop regional anestesi på barn. Ventilation vid barnintensivvård. Perioperativ vätskebehandling till barn.


Berörda delmål enligt SOFS 2008:17: 1, 3, 4, 5, 8, 11


Berörda delmål enligt SOFS 2015:8: b3, c1, c2, c3, c4, c5, c6, c8, c11