Mars: Thorax

Thoraxanestesi 28-29 mars

Kursbeskrivning: Kardiovaskulär fysiologi och farmakologi. Ischemisk hjärtsjukdom. Kardiella vitier. Höger- och vänsterkammarsvikt. Arytmier. Lungkirurgi, anestesi vid enlungeventilation vid lungsjukdom. Aorta: aneurysm, dissektion och ruptur. Hjärtstopp och akutöppning på Thiva. Mekanisk assist.


Berörda delmål enligt SOFS 2008:17: 11


Berörda delmål enligt SOFS 2015:8: c1, c2, c3, c5, c11