Arkiv 2019

2019

Under sidomenyn hittar du schema och undervisningsmaterial där så finns tillgängligt för respektive undervisningstillfälle.

VÅR


Februari: Nutrition och vätskebehandling

Mars: Thoraxanestesi och -intensivvård

Maj: p3 presentations (Ross Fisher)


HÖST


September: Obstetrik

Oktober: Barnanestesi

December: Kliniska färdigheter