December: Kliniska färdigheter

AnestesiNorr

ST-utbildning vid Centrum för Anestesi, Operation och Intensivvård Umeå