December: Kliniska färdigheter

Kliniska färdigheter 12-13 december

Kursbeskrivning: Två dagars workshop/undervisning inom regionalanestesi, ultraljud för den kliniska anestesiologen och intensivisten, CVK-skola för nybörjare, genomgång av utrustning för avancerad venaccess, transthorakalt ultraljud för nybörjare eller mer avancerade användare inkl klinisk träning.


Berörda delmål enligt SOFS 2008:17: 1, 2, 3, 4, 5, 6


Berörda delmål enligt SOFS 2015:8: c1, c2, c3, c4, c5, c6