Februari: Smärta

Smärta & Smärtbehandling 22-23 februari

Neuroanestesi och neurointensivvård är en av huvudområdena inom verksamheten vid Norrlands universitetssjukhus. Här bedrivs forskningsverksamhet inom främst skallskadevård och vården utgörs av ett nära samarbete med anestesi, intensivvård, neurologer, neurokirurger och vår intermediäravdelning NIVA (neurointensivvårdsavdelningen).