Mars: Donation

Donation & transplantation 15-16 mars

Kursbeskrivning: Föreläsningar och diskussioner om organtransplantationer och donationsprocessen av transplantationskoordinatorer, kirurger, donationsansvariga intensivvårdläkare mfl. Hornhinne- och vävnadsdonation. Samtycke. Närståendes perspektiv. Regelverk. Donation efter cirkulatorisk död.


Berörda delmål enligt SOFS 2008:17: 6


Berörda delmål enligt SOFS 2015:8: c6 c13