April: Brännskador

Brännskador 26 april, Palliativ behandling 27 april


Kursbeskrivning: Temadag brännskador. Akut omhändertagande vid brännskada. Brännskadevårdens historik. Patofysiologi och behandling specifikt för brännskador. Nationell katastrofplan för brännskador. Palliativ behandling och smärtlindring.


Berörda delmål enligt SOFS 2008:17 6, 8


Berörda delmål enligt SOFS 2015:8 c6

OMHÄNDERTAGANDE

BRÄNNSKADOR