September: Etik & lagar

Etik & lagar 28-29 september

Så gott som all verksamhet inom anestesi och intensivvård innefattas av lagar och regler, inte minst Hälso- och sjukvårdslagen och de regleringar som styr inom exempelvis donatationsverksamheten inom intensivvården. Varje dag uppstår situationer där etiska aspekter kan och ofta bör diskuteras, allra helst inom intensivvården där diskussionen alltid är levande och närvarande.

SMER - STATENS MEDICIN-

ETISKA RÅD