Oktober: Blödning

Blödning & koagulation 26-27 oktober

Stor blödning förekommer inom flera områden inom anestesi och intensivvård udner såväl elektiva ingrepp som akuta och både på operation, förlossning, intensivvårdsavdelning och akuta uppdrag liksom prehospitalt och i fält. Det är en av de stora dödsorsakerna internationellt både i fredstid och i stridssammanhang och essentiellt för anestesiologen att känna sig bekväm med att hantera.