Mars: Sepsis

Sepsis 30-31 mars

Sepsis är ett livshotande tillstånd som skördar hundratusentals liv årligen världen över. Även i västvärlden utgör sepsis en ansenlig del av morbiditet och mortalitet och är en vanlig orsak till behov av intensivvård.

LAKTATSTEGRING

VID SEPSIS

SEPSIS 3.0

VÅRDPROGRAM