Övriga

Välkommen till operation NUS


Varmt välkommen till din sidoutbildning inom anestesi. Vi tror och hoppas att det kommer att bli en lärorik, utvecklande och rolig period. För att ge dig en så bra start som möjligt finns här praktisk information kring din tjänstgöring.

 

Arbetstider

- Måndag 07:30-17:15 (16:00-17:15 APT eller föreläsning via Teams)

- Tisdag-Torsdag 07:30-16:15

- Fredag 07:30-15:00 (12:00-13:00 lunch med föreläsning/falldragning)

- Lunch 45 min, på fredagar 30 min


Första arbetsdagen börjar 07:30 med morgonmöte via Teams, kom ombytt till din operatonsavdelning och följ mötet på valfritt device. Inbjudan till relevanta Teamsmöten kommer via mail.


Ladda ner Teams-app på valfritt device innan din första dag!


Sjuk- och frånvaruanmälan

- Till ‭090-786 44 65‬ senast kl 07:25


Mål

Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård har ett måldokument för vad man kan tillgodogöra sig under sidoutbildningen.

Sidoplacering inom anestesi och intensivvård. Skriv ut det och försök, tillsammans med din handledare, gå igenom så många punkter som möjligt under din sidoplacering.

Under tiden du sidoutbildar dig hos oss förväntar vi oss att du inte är frånvarande på grund av jourer på hemkliniken, forskning, kurser etc.


Arbetsuppgifter

Du kommer under en stor del av tiden att ”gå på sal” med narkossjuksköterska. Narkossjuksköterskorna är oftast mycket kunniga kring anestesi och fysiologi och kan lära ut mycket. För randare från opererande specialiteter ordnar vi gärna så att du får gå med en operationssjuksköterska under en hel dag. Du får hjälpa till med operationssjuksköterksans arbete, inklusive förberedelse på morgonen inför operationen.

Det kan också vara värdefullt att gå med på anestesimottagningen.

Prata med driftansvarig läkare på din operationsavdelning.


Problem?

Om du får problem eller om det är något som är oklart tar du i första hand upp det med din handledare eller driftansvarig läkare. Du är såklart alltid välkommen att även kontakta Studierektorn på 090-7864761