Övriga

Välkommen till operation NUS

Varmt välkommen till din sidoutbildning inom anestesi. Vi tror och hoppas att det kommer att bli en lärorik, utvecklande och rolig period. För att ge dig en så bra start som möjligt finns här praktisk information kring din tjänstgöring.

 

Arbetstider

- Måndag 07:30-17:15 (16:15-17:15 APT eller föreläsning)

- Tisdag-Torsdag 07:30-16:15

- Fredag 07:30-15:00 (12:00-13:00 lunch med föreläsning/falldragning)

- Lunch 45 min, på fredagar 30 min

Första arbetsdagen börjar 07:30 med morgonmöte i Konferensrummet mellan trapphus A & B, 4 trappor.


Sjuk- och frånvaruanmälan

- Till ‭090-786 44 65‬ senast kl 07:25


Mål

Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård har ett måldokument för vad man kan tillgodogöra sig under sidoutbildningen: Sidoplacering inom anestesi och intensivvård. Skriv ut det och försök, tillsammans med din handledare, gå igenom så många punkter som möjligt under din sidoplacering.

Under tiden du sidoutbildar dig hos oss förväntar vi oss att du inte är frånvarande på grund av jourer på hemkliniken, forskning, kurser etc. Kliniken har några exemplar av Smith & Atkinhead’s Textbook of Anaesthesia att låna ut till den som är intresserad. Om du vill låna den, kontakta studierektor@antestesinorr.se


Arbetsuppgifter

Du kommer under en stor del av tiden att ”gå på sal” med narkossjuksköterska. Narkossjuksköterskorna är oftast mycket kunniga kring anestesi och fysiologi och kan lära ut mycket. För randare från opererande specialiteter försöker  ordna så att du får gå med en operationssjuksköterska under en hel dag. Du får hjälpa till med operationssjuksköterksans arbete, inklusive förberedelse på morgonen inför operationen.

Det kan också vara värdefullt att gå med på anestesimottagningen.


Problem?

Om du får problem eller om det är något som är oklart tar du i första hand upp det med din handledare. I andra hand är du välkommen att höra av dig till studierektor@anestesinorr.se