Övriga

Välkommen till din sidoutbildning på IVA NUS

Varmt välkommen till din sidoutbildning inom intensivvård. Vi tror och hoppas att det kommer att bli en lärorik, utvecklande och rolig period. För att ge dig en så bra start som möjligt finns här praktisk information kring din tjänstgöring.


Arbetstider

- Måndag 07:30-17:15 (16:00-17:15 yrkesspecifik träff eller föreläsning via Teams)

- Tisdag-Torsdag 07:30-16:15

- Fredag 07:30-15:00 

- Lunch 45 min, på fredagar 30 min


Första arbetsdagen börjar 07:30 med morgonmöte via Teams. Kom ombytt till IVA´s konferensrum och anmäl dig hos den driftansvariga läkaren, följ mötet via valfritt device eller från konferensrummet. Därefter följer rapportering.


Separata inbjudningar till dessa möten kommer via mail.


Ladda ned Teams-app på valfritt device innan din första arbetsdag.


Sjuk- och frånvaruanmälan

- Till ‭090-786 44 65‬ senast kl 07:25


Handledare

Du kommer att handledas av flera olika kollegor under din placering, du förväntas hålla kontakt med din huvudhandledare på hemkliniken under din randning.


Mål

Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård har ett måldokument för vad man kan tillgodogöra sig under randningen: Sidoplacering inom anestesi och intensivvård. Skriv ut dessa och försök, gå igenom så många punkter som möjligt under din sidoplacering.

Under tiden du sidoutbildar dig hos oss förväntar vi oss att du inte är frånvarande på grund av jourer på hemkliniken, forskning, kurser etc.


Arbetsuppgifter

Verksamheten på en intensivvårdsavdelning är komplex och specialiserad. Din tid på IVA kommer därför mer ha karaktären av auskultation.


Problem?

Om du får problem eller om det är något som är oklart tar du i första hand upp det med din handledare eller driftansvarig läkare. I andra hand är du såklart välkommen att höra av dig till Studierektorn på 090-7864443