Övriga

Välkommen till din sidoutbildning på IVA NUS

Varmt välkommen till din sidoutbildning inom intensivvård. Vi tror och hoppas att det kommer att bli en lärorik, utvecklande och rolig period. För att ge dig en så bra start som möjligt finns här praktisk information kring din tjänstgöring.


Arbetstider

- Måndag 07:30-17:15 (16:15-17:15 yrkesspecifik träff eller föreläsning)

- Tisdag-Torsdag 07:30-16:15

- Fredag 07:30-15:00 (12:00-13:00 lunch med föreläsning/falldragning)

- Lunch 45 min, på fredagar 30 min

Första arbetsdagen börjar 07:30 med morgonmöte i konferensrummet mellan trapphus A & B, 4 trappor.


Sjuk- och frånvaruanmälan

- Till ‭090-786 44 65‬ senast kl 07:25


Handledare

Du kommer att tilldelas en handledare av IVA inför din placering där.


Mål

Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård har ett måldokument för vad man kan tillgodogöra sig under randningen: Sidoplacering inom anestesi och intensivvård. Skriv ut dessa och försök, tillsammans med din handledare, gå igenom så många punkter som möjligt under din sidoplacering.

Under tiden du sidoutbildar dig hos oss förväntar vi oss att du inte är frånvarande på grund av jourer på hemkliniken, forskning, kurser etc.


Arbetsuppgifter

Verksamheten på en intensivvårdsavdelning är komplex och specialiserad. Din första tid på IVA kommer därför mer ha karaktären av att du går med läkaren som rondar. Allt eftersom tiden går kan du att få mer ansvar.


Problem?

Om du får problem eller om det är något som är oklart tar du i första hand upp det med din handledare. I andra hand är du välkommen att höra av dig till mig på studierektor@anestesinorr.se