ST-tema

Inspelade föreläsningar (från mars-20)


Missade du tidigare utbildningsdagar eller vill du bara höra en föreläsare igen. Knappen nedan tar dig till Region Västerbottens utbildningportal, skapa en användare och gå till kurser/ST-läkare/

ST-utbildning Anestesi och Intensivvård Norra regionen

Snurran kallas de temadagar som hålls för ST-läkare i anestesi och intensivvård från norra regionen. Det är två dagar i taget, 3-4 gånger per termin. Det finns flera olika teman, så varje tema återkommer med ca 2,5 års mellanrum, därav namnet Snurran. Fysiskt deltagande uppmuntras för att ge större möjlighet till diskussioner och kontaktskapande. Vanligen finns även möjlighet att delta via videokonferens, tel 1247456@vll.se


Det är viktigt att deltagarna fyller i utvärderingen för att förbättra framtida temadagar.

Anmälan görs senast två veckor i förväg för att få intyg.


Kostnad

Regionens hemkliniker i anestesi och intensivvård debiteras årsvis för närvarande 3000 kronor/ST-läkare/år. Fakturering sker utifrån de prel uppgifter som studierektorerna lämnat ut för kommande år.


Deltagare från andra specialiteter betalar en mindre avgift för att täcka kostnader för fika, resor för föreläsare mm. För närvarande är det 500kr per tema-tillfälle (dvs två dagar i de flesta fallen). Intyg utfärdas inte till deltagare från andra specialiteter, eftersom vi inte har samma delmål.
Datum för ST-temadagarVåren 2020

Snurranvärdar: Per Persson och Johannes Kemi


27-28 februari "Hjärta och Smärta"

26-27 mars "OLA-crash course"

23-24 april "Intensivvård del I & II"

28-29 maj "Intensivvård del II & III"


Hösten 2020

Snurranvärdar: Filip Löfgren och Lisa Linder

 

17-18 september "Neuroanestesi & Neurointensivvård" Obs ovanligt datum!

29-30 oktober "Neuroanestesi & Neurointensivvård"

26-27 november ?

17-18 december "Prehospital akutsjukvård Norra regionen"
Ämnen (ordning och innehåll kan ändras)•Obstetrisk anestesi

•Barnanestesi inkl regional anestesi barn

•Regional anestesi vuxna inkl workshop ultraljudsledda blockader

•Introduktion till POCUS fokusområde TTE

•Smärta

•Kardiologi för anestesiologen

•Basic Science

•IVA-dagar (2 utbildningstillfällen)

•Neuroanestesi & neurointensivvård (2 utbildningstillfällen)

•Prehospital anestesi och Trauma

•Anestesi (2 utbildningstillfällen)

•Öronanestesi & svår luftväg

•Sepsis & hemodynamik

•Brännskador och vätsketerapi

•Donation & transplantation (ingår delvis i IVA-tema)

•Dialys & kärlaccess (ingår delvis i IVA-tema)

•Cirkulation och hemodynamik (ingår i IVA-tema)

•Etik, lagar & föreskrifter (ingår delvis i IVA-tema)

•Blödning, koagulation & hematologi (ingår delvis i anestesi-tema)