April 2020

23-24 april IVA del I och II


Videokonferens, tel 1247456@vll.se


Lokal: 

23/4 8-12 Betula 13-17 Hörsal B

24/4 8-12 Hörsal B 13-17 E04


Berörda delmål enligt SOFS 2015:8                       

Berörda delmål enligt SOFS 2008:17 

 

Kursbeskrivning:

Detta är första delen i vårens 4 dagar långa IVA-kurs

26/3: IVA del I: Initial bedömning och handläggning av patienter med svikt i vitala funktioner inkl MIG-bedömning.

Medicinsk juridik för IVA-jouren.

27/3: IVA del II: Allmän intensivvård (Njursvikt/dialys, Intoxikationer, Leversvikt, monitorering etc)


Torsdag 23 april

Schema kommer


Fredag 24 april

Schema kommer

Anmälan till temadagar 23-24 april
 
 
2008
2015
 
 
 
 
Fysisk närvaro
Videokonferens
 
Ja
Nej